Over Haye Jaarsma Investment Management

DOOR ZELF TE INVESTEREN IN VASTGOED EN BEDRIJVEN WETEN WE WAT HET BETEKENT OM RISICO’S TE NEMEN EN KUNNEN WE ANDEREN BETER ADVISEREN.

Haye Jaarsma Investment Management adviseert directies en aandeelhouders op strategisch niveau bij het doen en beheren van investeringen. We zijn ook expert in de opbouw en exploitatie van vastgoedportefeuilles.

Onderling vertrouwen en persoonlijke aandacht staan in onze werkwijze centraal. Wij zijn onafhankelijk. Zo bereiken we met en voor onze klanten de beste resultaten voor de toekomst.

Eigen vastgoedportefeuille

Door onze eigen lokale vastgoedportefeuille van meer dan 100 verhuurbare eenheden weten we wat er bij komt kijken om succesvol te investeren en kunnen we anderen beter adviseren.

In onze vastgoedportefeuille richten we ons op woningen, winkelpanden en bedrijfsruimten. Een deel van onze portefeuille is door transformatie en renovatie tot stand gekomen.

Contact

Kantoor

Kantoor

Haye Jaarsma Investment Management
Boomberglaan 16
1217 RS Hilversum

Postadres

Postadres

Jaarsma Management BV
Postbus 1036
1200 BA Hilversum

Contact

Contact

+31 (0)35 711 02 35
info@hjim.nl