Bestuur en Toezicht

Sturen op de kwaliteit van de strategie en de organisatie en actief beheer van risico’s.

Het succes van investeringen en participaties zit in een goede strategie en de kwaliteit van de realisatie. Onze klanten vinden het belangrijk om actief te sturen op basis van een goede strategie en betrokken te blijven bij participaties. In binnen- en buitenland treden wij op als bestuurder en toezichthouder. We behartigen de belangen alsof het ons eigen belang zou zijn. Wij ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen. We spreken de taal van de corporate omgeving. We hebben een pragmatische aanpak.